Dengkai Yao

Coaching Level: Level 1

Coaching Licence: Snooker: Overseas Coach

Address

Jiaojiang District, Taizhou

Share