Li Tze Ming

Coaching Level: Level 1

Coaching Licence: Snooker: Overseas Coach

Address

Ap Lei Chau, Hong Kong

Share